Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Samkvæmt reglugerð nr.1040/2011 skal hver grunnskóli setja sér skólareglur. Stuðlað sé að jákvæðri hegðun og miðað sé að því að rækta persónuþroska og hæfni nemenda.
Skólareglur varða allt skólasamfélagið, þ.e. starfsfólk skólans og stjórn hans, nemendur og foreldra. Á hverju ári eru skólareglur kynntar nemendum og foreldrum þeirra og þær eru birtar á vef skólans. Umsjónarkennarar fjalla um reglurnar, þýðingu þeirra og hlutverk með nemendum eins oft og þurfa þykir. Í skólareglum er kveðið á um almenna umgengni, samskipti, háttsemi, stundvísi, ástundun náms, hollustu og heilbrigðar lífsvenjur, ábyrgð og skyldur.
Í Flataskóla hafa verið skilgreindir ákveðnir siðir sem allir leggja sig fram við að fara eftir. Siðirnir eru kenndi sérstaklega og eru ákveðnir siðir sem gilda á ákveðnum svæðum. Nemendur eru þjálfaðir í að fara eftir siðunum og leiðbeint um rétta hegðun.  Eftirfarandi siðatafla er í gildi  á öllum svæðum þar sem lögð er áhersla á ábyrgð og virðingu. 

 Ábyrgð 

  • Förum eftir fyrirmælum
  • Verum stundvís
  • Leiðum óæskilega hegðun hjá okkur
  • Pössum upp á eigur okkar
  • Skiljum tyggigúmmí og sælgæti eftir heima
 Virðing   
  • Verum kurteis við alla
  • Sýnum umhverfinu virðingu
  • Höfum hendur og fætur hjá okkur
  • Berum virðingu fyrir öðrum

Siðatafla

Almenn viðbrögð við agamálum
Umsjónarkennari ræðir við nemendahópinn sinn um siði skólans og umgengni og gerir hópinn samábyrgan fyrir góðum bekkjaranda og hvetjandi námsumhverfi. Siðir og bekkjarreglur skulu vera sýnilegar á veggjum í hverju rými. Hver kennari tekur á agamálum hjá sínum nemendum og lætur umsjónarkennara vita af hegðunarvandkvæðum ef hann telur þörf á því.
Láti nemandi ekki skipast við áminningu kennara þá lætur kennari foreldra/forráðamenn vita um vandann og óskar eftir að þeir taki þátt í lausn hans .Beri samstarf við foreldra ekki árangur þá kemur kennari deildarstjóra inn í málið ásamt umsjónarkennara og mögulega námsráðgjafa. Náist ekki árangur í meðförum deildarstjóra skal vísa málinu til skólastjórnenda. Ef engin lausn finnst á málinu þá er því vísað til nemendaverndarráðs og/eða sálfræðings skólans. Slíkt er gert í samráði við skólastjórnendur og með samþykki foreldra.


 

 

English
Hafðu samband