Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Jafnréttisstefna Flataskóla 

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla frá árinu 2008 ber öllum fyrirtækjum og stofnunum sem hafa fleiri er 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun. Markmiðið með lagaskyldunni er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Flataskóli fylgir einnig jafnréttisstefnu Garðabæjar sem og aðalnámskrá grunnskóla og stefnir að því að efla trúarbragða-, einkalífs- og siðfræðslu á öllum stigum skólans.

Það er stefna Flataskóla að tryggja að konur og karlar njóti jafnréttis og að hver nemandi og starfsmaður sé metinn að verðleikum og sýni hver öðrum virðingu í samskiptum. Markmið stefnunnar er að jafna kjör og aðstæður karla og kvenna með tilliti til launa og annarra starfskjara, stjórnunarþátttöku og tækifæri til menntunar. Hvers kyns kynbundin mismunun og kynbundið ofbeldi eða áreiti er ekki liðið.
Með jafnréttisstefnunni lýsir Flataskóli vilja sínum til þess að jafna hlut ólíkra einstaklinga sem og vilja sínum til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem benda til misréttis. 

Unnið er markvisst gegn stöðluðum hugmyndum um hlutverk kvenna og karla. Skólinn leggur á það áherslu að vera til fyrirmyndar í jafnréttismálum.

Jafnréttisáætlun Flataskóla tekur til annars vegar nemenda og hins vegar starfsmanna. Jafnréttisáætlun Flataskóla skal endurskoða á tveggja ára fresti. Skal sú endurskoðun fara fram í maí. 

Nemendur

Starfsfólk

Aðgerðaáætlun um jafnrétti

 

Til baka

English
Hafðu samband