Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Áfallaáætlun

 

Áfallaráð 

Í áfallaráði sitja eftirtaldir skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, námsráðgjafi, kennari og skólahjúkrunarfræðingur. Auk þeirra munu skólasálfræðingur og sóknarprestur vera innan handar ef þörf er á. Skólastjóri eða staðgengill hans kallar saman áfallaráð og stýrir vinnu þess.

Starf áfallaráðs

Áfallaráð gerir vinnuáætlun svo bregðast megi við áföllum sem orðið hafa, s.s. bráð veikindi, alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir þeir atburðir sem líklegt er að kalli fram sorgarviðbrögð og/eða áfallastreitu.

Vinnuáætlunin verður að vera skýr og afdráttarlaus um hvert hlutverk þeirra er sem í ráðinu eru, hvernig og í hvaða röð eigi að bregðast við hverju einstöku tilviki.

Mikilvægt er að huga að óskum fjölskyldna þeirra sem í hlut eiga hverju sinni.

Við skipulag áfallahjálpar og viðbragða þarf að hafa í huga alla þá einstaklinga sem koma að starfi skólans, s.s. nemendur, aðstandendur, stjórnendur og annað starfsfólk skólans.

Áfallaráð skal sjá um að allt starfsfólk skólans fái kynningu á því hvernig bregðast skuli við áföllum. Einnig þarf áfallaráð að sjá til þess að kennarar og annað starfsfólk sem að áfallahjálp vinnur fái stuðning og aðstoð.

Áföll

Alvarleg slys (nemanda, aðstandenda eða starfsfólks skólans).
Alvarleg veikindi (nemanda, aðstandenda  eða starfsfólks skóla).
Langvinnir sjúkdómar (nemanda, aðstandenda eða starfsfólks).
Andlát (nemanda, aðstandenda, starfsfólks eða maka starfsfólks).

Áfallaráð skal funda strax og skólastarf hefst að hausti og kanna hvort breytingar hafi orðið á aðstæðum nemenda og/eða starfsfólks vegna dauðsfalla, alvarlegra veikinda og/eða slysa eða annarra áfalla.

Áfallaráð skal taka ákvörðun um viðbrögð og/eða aðgerðir. Skrifstofa skólans heldur utan um slíkar aðgerðir.

Hér má finna áfallaáætlun skólans í heild sinni

 Til baka  

English
Hafðu samband