Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er fjallað um mat á grunnskólastarfi sem er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda sem hefur þann tilgang að tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Í lögum nr. 91/2008 um grunnskóla og skólastefnu Garðabæjar frá 2010 er að finna ákvæði um mat á skólastarfi. Markmið mats og eftirlits er einkum þríþætt. Í fyrsta lagi að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár. Í öðru lagi að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Í þriðja lagi að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun. Sjálfsmatið er lærdóms- og rannsóknarferli sem starfsmenn annast sjálfir. Þá leitast menn við að draga fram sterkar og veikar hliðar allra þátta skólastarfsins og gera áætlun um úrbætur og skólaþróun í kjölfarið. Í Flataskóla hafa árlega verið gerðar viðhorfskannanir meðal foreldra, nemenda og starfsmanna. Niðurstöður þessara kannana hafa gefið skýra mynd af skólastarfinu og verið tilefni til frekari skoðunar og þróunar.

 

English
Hafðu samband