Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er fjallað um mat á grunnskólastarfi sem er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda sem hefur þann tilgang að tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Í lögum nr. 91/2008 um grunnskóla og skólastefnu Garðabæjar frá 2010 er að finna ákvæði um mat á skólastarfi. Markmið mats og eftirlits er einkum þríþætt. Í fyrsta lagi að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár. Í öðru lagi að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Í þriðja lagi að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun. Sjálfsmatið er lærdóms- og rannsóknarferli sem starfsmenn annast sjálfir. Þá leitast menn við að draga fram sterkar og veikar hliðar allra þátta skólastarfsins og gera áætlun um úrbætur og skólaþróun í kjölfarið. Í Flataskóla hafa árlega verið gerðar viðhorfskannanir meðal foreldra, nemenda og starfsmanna. Niðurstöður þessara kannana hafa gefið skýra mynd af skólastarfinu og verið tilefni til frekari skoðunar og þróunar.

 

Eineltisskýrsla grunnskólanna í Garðabæ 2010

English
Hafðu samband